تیم های مرحله دوم لیگ برای چهارمین دوره نجات غریق باشگاه های کشور گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • امتیاز مرحله 1 : 228
 • امتیاز مرحله 2 : 228
 • امتیاز مرحله 1 : 152
 • امتیاز مرحله 2 : 137
 • امتیاز مرحله 1 : 168
 • امتیاز مرحله 2 : 121
 • امتیاز مرحله 1 : 144
 • امتیاز مرحله 2 : 130
 • امتیاز مرحله 1 : 115
 • امتیاز مرحله 2 : 133
 • امتیاز مرحله 1 : 87
 • امتیاز مرحله 2 : 89
 • امتیاز مرحله 1 : 72
 • امتیاز مرحله 2 : 82
 • امتیاز مرحله 1 : 84
 • امتیاز مرحله 2 : 57

© Web Development & Design By webbit.ir