نتایج هومر عباسی در مسابقات شنای مسافت کوتاه جام ولایت پسران مشهد -آذر98

  • امتیاز : 32
  • دسته : 2
  • خط : 3
  • رکورد قبلی : 03:55.00
  • امتیاز : 30
  • دسته : 2
  • خط : 1
  • رکورد قبلی : 03:47.00

© Web Development & Design By webbit.ir