قوانین مسابقات نجات غریق 30 سال به بالا استان خراسان رضوی(بانوان)

تعداد شرکت کنندگان هر تیم در هر رده سنی

5 نفر

تعداد شرکت کنندگان مجاز در هر رشته

2 نفر

تعداد مجاز جهت امتیاز دهی

2 نفر

تعداد رشته ها برای هر شرکت کننده

2 نفر

© Web Development & Design By webbit.ir