نتایج در رشتهپرتاب طناب در رده سنی30 سال به بالا در رده سنی 30 سال به بالا در مسابقات نجات غریق 30 سال به بالا استان خراسان رضوی(بانوان)

رشته پرتاب طناب

رده سنی 30 سال به بالا

 • 00:52.39

  عفت خوشحال شهید هاشمی نژاد سرخس
  • دسته 2
 • 00:40.35

  الهام تحقیقی استخر ارمغان (نجات غریق)
  • دسته 1
 • 00:43.02

  زهرا زین الدین شهید هاشمی نژاد سرخس
  • دسته 1

© Web Development & Design By webbit.ir