نتایج در رشتهدوی 90 متر در رده سنی30 سال به بالا در رده سنی 30 سال به بالا در مسابقات نجات غریق 30 سال به بالا استان خراسان رضوی(بانوان)

رشته دوی 90 متر

رده سنی 30 سال به بالا

 • 00:17.88

  فاطمه ابراهیمی شهید هاشمی نژاد سرخس
  • دسته 1
 • 00:13.50

  هاجر فاضلی استخر ارمغان (نجات غریق)
  • دسته 1
 • 00:16.60

  سودابه سعادتی شهید هاشمی نژاد سرخس
  • دسته 1

© Web Development & Design By webbit.ir