تیم های چهارمین دوره نجات غریق باشگاه های کشور گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  • امتیاز مرحله 1 : 228
  • امتیاز مرحله 1 : 168
  • امتیاز مرحله 1 : 152
  • امتیاز مرحله 1 : 144
  • امتیاز مرحله 1 : 115
  • امتیاز مرحله 1 : 87
  • امتیاز مرحله 1 : 84
  • امتیاز مرحله 1 : 72

© Web Development & Design By webbit.ir