نتایج هستی حبیب اللهی در جشنواره شنای زیر 10سال دختران رده سنی 9و10 سال ویژه استانهای شمال شرق کشور مرداد98

 • امتیاز : 32
 • دسته : 3
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 02:17.00
 • امتیاز : 26
 • دسته : 3
 • خط : 7
 • رکورد قبلی : 02:28.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 02:20.00
 • امتیاز : 0
 • دسته : 3
 • خط : 4
 • رکورد قبلی : 02:17.00

© Web Development & Design By webbit.ir